Věřitelé BIT.NXT International

zapsaný spolek

Sdružení osob, jejichž cílem je získat zpět finanční prostředky, investované cestou voucherů GLOCIN do společnosti BIT.NXTAktuality

20.2.2024
Sdělení jednatele GLOCIN Czech

Vážení věřitelé,

k dnešnímu dni jsou odeslány smlouvy všem právnickým osobám.

V následujícím týdnu budou připraveny smlouvy k odeslání i pro všechny fyzické osoby. 

Za GLOCIN Czech 

Yassine Kadi


7.2.2024
Sdělení jednatele GLOCIN Czech

Vážení věřitelé,

dnes jsem od pana Kohoutka obdržel seznam klientů, kteří si požádali postoupení pohledávky a sděluji vám tedy s potěšením, že tyto požadavky začnu konečně zpracovávat.

Stávající žadatelé by měli být vyrozuměni do konce příštího týdne.

Za GLOCIN Czech

Yassine Kadi 

21.12.2023
Již jsou nás téměř čtyři stovky!
Vážení věřitelé společnosti BIT.NXT, s radostí sdělujeme, že evidujeme téměř 400 přihlášek za členy. Zároveň jsme si ověřili u společnosti GLOCIN LIMITED evidenci více než tři sta žádostí o převedení pohledávky za společností BIT.NXT v řádech několika milionů EUR.
Děkujeme za důvěru. V lednu vám přineseme nové informace o stavu aktuálního dění.

1.12.2023 
Vážení členové Spolku Věřitelé BIT.NXT International z.s., 

v těchto dnech jsme zahlceni obrovským přílivem došlých přihlášek do Spolku, v blízké době vydáme aktuální sdělení.
Děkujeme za pochopení a přízeň.


9.11.2023 - Zápis spolku
Rádi bychom sdělili, že náš spolek byl u příslušného rejstříkového soudu zapsán.

Přihláška je dostupná zde na webu v sekci "Services".


3.11.2023 - Předběžná dohoda o převodu pohledávky!
Vážení přátelé, rádi bychom sdělili, že proběhlo avizované zásadní jednání celého přípravného výboru spolku Věřitelé BIT.NXT International z.s. se zástupci širšího vedení GLOCIN LIMITED a GLOCIN CZECH a to již za účasti vedoucího advokáta právního týmu GLOCIN. Osobní jednání se uskutečnilo v prostorách GLOCIN ve Frýdku-Místku. Jsme opravdu rádi, že jsme nakonec dosáhli shody s GLOCIN Limited o okamžitém řešení situace všech klientů společnosti GLOCIN Limited. I přes náročnost jednání a jeho místy vzrušený průběh, jsme spokojeni s dosaženým pokrokem a jasným signálem pro všechny.
Závěrem z jednání je dohoda, pro kterou aktuálně právní tým připraví právní a tím pádem zákonný postup srozumitelný pro každého z nás.
Výsledkem dohody je, stručně řečeno, že každý klient, který o to požádá, ihned a bez zbytečného prodlení či jakýchkoli omezení získá za své TRN adekvátní část pohledávky GLOCIN Limited za BIT.NXT.
Vzhledem k veřejnému příslibu BIT.NXT, pana Maroše Mikláše, pana Lubomíra Bezděka i jejich právního zástupce, které byly opakovaně před námi, klienty a obchodníky učiněny a jsou právně závazné, očekáváme, že BIT.NXT jednotlivým klientům bez prodlení uhradí v EUR jejich takto získanou pohledávku. Důvodem, proč to může BIT.NXT učinit, je skutečnost, že klient získal přímý právní titul k výplatě mezi ním a klientem.
Současně se GLOCIN Limited zavázal, že do doby vypořádání všech takových klientů bude těmto klientům k dispozici právní tým GLOCIN Limited, který dosud vymáhání pohledávek vůči BIT.NXT vedl.

 

Uvedený postup zajistí tyto výhody:
a) jasnou kontrolu klienta nad výplatou svých prostředků a správou jeho pohledávky
b) právo klienta na informace od BIT.NXT o tom, jak je zajištěna jeho pohledávka majetkem
c) samostatné postavení klienta při dalším postupu, kdy může ale nemusí jednat společně s ostatními klienty a GLOCIN Limited
d) přímou i nepřímou právní podporu klienta právním týmem GLOCIN Limited
e) přímou výplatu pohledávky ze strany BIT.NXT na účet klienta bez možnosti intervence GLOCIN Limited
f) ukončení argumentace BIT.NXT, že odmítá výplatu svého dluhu z důvodu ochrany klientů GLOCIN Limited


Držte prosím palce, ať se vše povede co nejrychleji. Nechceme žádné odklady. Chceme mít přímý vliv na výplatu našich investic a jejich zhodnocení.25.10.2023 Důležitá aktualita

Jak mnozí z klientů společnosti GLOCIN Limited, tak jejich obchodníci se aktuálně seznámili s prohlášením právního zástupce společnosti BIT.NXT Int., že tato společnost chce držitelům TRN umožnit získa finanční hotovost za svojí investicí! 
Důrazně se tedy obrátíme i na společnost GLOCIN Limited, aby mohlo k procesu např. cestou podílu na pohledávce vůči BIT.NXT dojít a klienti byli uspokojeni na své pohledávce vůči BIT.NXT, jak jsme s nimi již ostatně nedávno komunikovali.


Dne 12.10.2023 se náš přípravný výbor spolku dozvěděl o změnách ve společnosti GLOCIN Limited. Zaniká pobočný (odštěpný) závod anglické mateřské společnosti v ČR a jeho místo nastupuje ryze česká dceřiná společnost GLOCIN CZECH.
Jde o situaci, kterou GLOCIN Limited avizovala, přesto jsme si vyžádali vysvětlení důvodů této změny. Odpovědi jsme konzultovali z opatrnosti i s právníky, kteří bezplatně pomáhají činnosti našeho spolku.
Výsledek sdělení GLOCIN Limited a právní analýzy je tento:
Pro partnery a klienty GLOCIN Limited to přináší vlastně jedinou změnu. Již se nás netýká anglické ani jiné cizí právo nebo soudní příslušnost v cizině. Je jasně dána místní (česká) příslušnost (vůči orgánům státu a podobně) a platí české zákony. Vztahy ke klientům budou nyní bez bariéry hranic, rozdílných legislativ a komplikovaných postupů. Česká společnost GLOCIN CZECH bude vlastníkem aktiv vztahujících se ke klientům a bude oprávněna za pomoci emitenta vypořádávat požadavky klientů při směně TRN, vymáhat pohledávky za obchodními partnery a komunikovat se všemi subjekty v České (a Slovenské) republice.
Zároveň zástupci přípravného výboru poprvé jednali se zástupci společnosti GLOCIN Limited o řešení aktuální situace. Naší snahou a cílem je, aby klienti, kteří nemohou či nechtějí čekat, měli možnost obdržet ihned hodnotu, kterou lze zpeněžit, nebo jim dává možnost osobně se účastnit na vypořádání od BIT.NXT bez prostředníka GLOCIN Limited.
Tento nápad vznikl vzhledem k veřejným prohlášením pana Maroše Mikláše, který za sebe a za BIT.NXT opakovaně veřejně prohlásil, že má zájem vypořádat každého klienta GLOCIN Limited tzv. napřímo, aby byla jistota, že peníze nebudou v GLOCIN Limited ohroženy. Současně prohlásil, že to ale právně nejde, protože nemá ke klientům právní vztah, ten má jen ke GLOCIN Limited. To byla neřešitelná situace. My jsme však řešení našli.
Proto navrhujeme GLOCIN Limited, aby klientům, kteří o to požádají, byla převedena část pohledávky GLOCIN Limited za BIT.NXT (ve výši odpovídající počtu TRN). Tedy pohledávky, která vznikla tím, že GLOCIN Limited v souladu s určením klientů investoval shromážděné finanční prostředky do BIT.NXT.
Takovým postoupením se takový klient stane přímým věřitelem BIT.NXT. a pan Maroš Mikláš má právní důvod jeho finanční prostředky v plné výši vyplatit.
Spolek bude samozřejmě vše koordinovat a zaštiťovat tak, aby si každý klient nemusel zajišťovat vlastního právníka apod., pokud nebude vysloveně chtít.
Nyní tedy čekáme na stanovisko GLOCIN Limited a věříme, že bude příznivé.

Otázky a odpovědi

Proč jsme se rozhodli vytvořit spolek?
- chceme jasné a přímé odpovědi o situaci a chceme se aktivně účastnit řešení situace a navrácení finančních prostředků.

Musí se za členství ve spolku platit?
- NE! Členství je bezplatné. Menší náklady (poštovné, provoz webu, sídlo spolku apod. hradíme z vlastních drobných příspěvků). V brzké době i tak založíme transparentní účet, aby bylo jasné, že se nejedná o lákání klientů nebo jakousi hru skutečného dlužníka - BIT.NXT

Zavazuje členství k něčemu?
- pouze k tomu, aby člen vlastními kroky neškodil spolku.

Není členství jen cesta k tomu, aby moje  TRN apod. získal někdo jiný?
- NE! Nikdo nebude odkupovat Vaše TRN pod záminkou, že za 2-3 roky snad něco dostanete. Nikdo nechce, abyste postupovali svá práva! Naopak, my chceme, aby každý držitel TRN dostal ve výši své investice příslušný podíl na pohledávce za BIT.NXT, kam byly finance cestou GLOCIN Limited investovány, přímo! Může jej spolu s námi a s GLOCIN Limited vymáhat, nebo postoupit, prodat komukoliv dle své úvahy. Každý člen tak má své rozhodnutí vždy ve svých rukou! Nesvěřuje práva různým pochybným společnostem...

Jak bude spolek informovat o své činnosti?
- své členy bude informovat cestou informačního bulletinu v emailu a některé významné kroky bude prezentovat na svém webu.

Web průběžně doplňujeme.

PS - čeká nás spousta zákrut na cestě vpřed, ale zvládneme to!

Počet přihlášek:


Výbor

Jozef Bilčík - předseda

Svatomír Schikora - místopředseda 

Lukáš Štork - tajemník

Kontaktujte nás

officeveritelebitnxt(zavináč)gmail.com