O nás

 • Vážené klientky, vážení klienti GLOCINu.                                                                                                            Dovolte, abychom Vám jménem Výboru zapsaného spolku Věřitelé BIT.NXT International z.s. objasnili důvody, které nás vedly k jeho založení. A informovali Vás o jeho cílech.
 • Vznik našeho spolku je reakcí na dlouhodobé tápání v informacích týkajících se jednak GLOCINu a důvodech, proč nejsou naše TRN běžně směňovány za eura. Přišlo nám, že ačkoli GLOCIN poskytuje nějaké informace, vlastně není jasné, co bude dále a kdy se podaří situaci odblokovat.
  Byly to vlastně naše - vaše požadavky a přání, aby jsme jako i klienti společnosti GLOCIN, kteří své prostředky investovali na základě doporučení smluvních obchodníků GLOCINu k zhodnocení cestou TRN, byly uspokojeni v co nejkratším čase. A poslední rok nám posun nepřinesl. Rozhodli jsme se proto získat možnost jednat s GLOCINem a žádat jasné odpovědi jménem nás všech.
  Všichni víme, že je faktem, že společnost GLOCIN investovala prostředky v maximální míře do investičních produktů společnosti BIT.NXT pana Maroše Mikláše (a jeho původně zastřeného spolupracovníka                  p. Lubomíra Bezděka). Jak jsme zjistili ze získaných dokumentů a také od některých obchodníků, po dlouhou dobu byla na základě prezentací a dokumentů obou pánů spolupráce GLOCIN s BIT.NXT hodnocena jako pozitivní a výhodná. Nicméně, když přišla žádost A. Kohoutka o hloubkovou kontrolu hospodaření, neboť výnosy z BIT.NXT nepřicházely, jednání pánů Mikláše a Bezděka se naprosto vzpříčilo běžným obchodním praktikám. Podle získaných informací nejdříve šlo o časové odklady výplaty zhodnocení, později však i investovaných prostředků, odmítání auditu či prověření výnosnosti, až konečně po zralé úvaze obou pánů a pečlivé přípravě za účasti pana Michala Krásy, pana Michala Gacka a dalších osob z okolí bývalé obchodní rady GLOCINu, došlo k otevřené snaze o vyvedení aktiv GLOCINu do jejich nově vzniklé platformy EVA a samozřejmě za prodloužení všech sjednaných kontraktů.
  Právě v návaznosti na informace, že zřejmě došlo k neoprávněné blokaci svěřených investičních prostředků ze strany BIT.NXT a díky této blokaci jako klienti nemůžeme směnit své TRN, rozhodli jsme se, že vezmeme věc do svých rukou.
  Vzhledem k tomu, že řada z nás byla přítomna veřejnému příslibu BIT.NXT, resp. pánů Mikláše a Bezděka, že BIT.NXT chce uspokojit každého klienta GLOCINu, jen s ním nemá právní vztah, rozhodli jsme se, že vyvineme úsilí a tlak za nás jako klienty, abychom takový právní vztah k BIT.NXT získali a tím se dostali k našim prostředkům.
  To a jiná stejně efektivní řešení jsou cílem tohoto spolku.
  Po konzultaci s více právními kancelářemi našich přátel jsme dospěli k řešení, že se každý klient, který o to požádá, stane držitelem svého podílu na dluhu společnosti BIT.NXT. Tato tedy již nebude dlužit GLOCINu, se kterým má spory, ale nám klientům, kterým slíbila dluhy vyrovnat (tedy po klientské žádosti, aby mu část dluhu odpovídající počtu TRN byla převedena).
 • Vzhledem k tomu, že nedávno veřejný příslib uspokojení klientů ze strany BIT.NXT opětovně zopakoval její právního zástupce, očekáváme, že budou naše pohledávky BIT.NXT uhrazeny obratem. Uvedený způsob, tedy získání podílu na pohledávce pro každého žádajícího klienta je tak jasná, právně nezpochybnitelná cesta proto, aby klienti dostali své peníze od subjektu, který nám je fakticky dluží.
  V případě, že máte zájem o informace a případně zájem o činnost našeho spolku, pak prosím sledujte naše webové stránky "veritelebitnxt.com.
  Informační kanál na sociální síti Telegram připravujeme.
  S úctou
 • L. Štork, tajemník spolku

X

Kontaktujte nás

officeveritelebitnxt(zavináč)gmail.com